ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ

หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0231
ชื่อห้องปฏิบัติการ :บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ตั้ง :เลขที่ 214 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์วิตี้ ตำบลหัวสำโรง
อำเภอแปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190
บุคคลที่ติดต่อ :นายสิทธิพร ตามควร
 โทรศัพท์ : 0-2394-2541 ต่อ 2003
โทรสาร : 0-2384-3539
E-mail : sittiporn_tamkuan@notes.isuzu.co.th
วันที่ได้รับการรับรองครั้งแรก :30 มกราคม 2551
วันที่ได้รับการรับรอง :11 เมษายน 2557วันหมดอายุ :10 เมษายน 2560
ใบรับรองที่ :14T026/0108
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร
ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ

[ Home | Back ]