ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ

หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0231
ชื่อห้องปฏิบัติการ :ห้องปฏิบัติการทดสอบสารมลพิษ
บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ตั้ง :เลขที่ 214 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์วิตี้ ตำบลหัวสำโรง
อำเภอแปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190
บุคคลที่ติดต่อ :นายสิทธิพร ตามควร
 โทรศัพท์ : 0-2394-2541-50 ต่อ 2003, 0-3857-9209
โทรสาร : 0-2384-3539, 0-3857-5207
E-mail : sittiporn-tamkuan@isuzu.co.th
วันที่ได้รับการรับรองครั้งแรก :30 มกราคม 2551
วันที่ได้รับการรับรอง :27 เมษายน 2554วันหมดอายุ :26 เมษายน 2557
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร
ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)

[ Home | Back ]