คู่มือการซื้อและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน : เครื่องซักผ้า

เครื่องซักผ้า

เครื่องซักผ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดเสื้อผ้า และเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
มากขึ้นทุกขณะ เพราะนอกจากจะช่วยผ่อนแรงของคุณที่ต้องเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหนักมาทั้งวันแล้ว ยังสามารถประหยัดเวลา
ของคุณเพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมอื่นฯ ที่สำคัญหรืองานอดิเรกในวันหยุดพักผ่อนได้อีกด้วย

เครื่องซักผ้ามาตรฐาน
     เครื่องซักผ้าในปัจจุบัน มีผู้ผลิตออกมาจำหน่าย 2 ชนิด คือ
 1. แบบกึ่งอัตโนมัติ (2 ถัง) จะมีถังซักและถังปั่นแยกออกจากกัน เครื่องแบบนี้ต้องคอยดูแลการทำงานของเครื่องเป็นระยะ
  ตลอดเวลา ในการเปิดน้ำเข้าและถ่ายน้ำทิ้ง แล้วย้ายผ้ามาปั่นแห้ง
 2. แบบอัตโนมัติ (ถังเดี่ยว) จะซักและทำหน้าที่ปั่นแห้งในเครื่องเดียวกัน
ข้อแนะนำในการเลือกซื้อ
 1. ความทนทาน นอกจากรูปแบบแล้ว ต้องมีความทนทานต่อความชื้น ตัวถังทำจากวัสดุที่ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า และมีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วที่มั่นใจได้
 2. ประสิทธิภาพของการทำงาน ควรดูขนาดความจุของถังซักผ้า ให้เหมาะสมกับจำนวนเสื้อผ้าและความถี่ในการซักของคุณ มีโปรแกรมการควบคุมที่สะดวก
  ใช้งานง่าย
 3. การเลือกซื้อเครื่องซักผ้า ควรสังเกตว่าต้องมี ตัวเลขหรือเครื่องหมายที่ระบุรายละเอียดที่มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบเลือนหรือหลุดได้ง่าย ดังต่อไปนี้
  • ชื่อผู้ผลิต หรือเครื่องหมายการค้า
  • ประเภทของเครื่องซักผ้า
  • ปริมาตรภายในที่กำหนด
  • รหัสรุ่น
  • วงจรไฟฟ้า
  นอกจากนี้ ต้องมีคู่มือแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ วิธีติดตั้งการบำรุง รักษาข้อควรระวังในการใช้และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยอื่นๆคัดจากคู่มือการซื้อและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2202 3428, 0 2202 3431 promote@tisi.go.th