TISI
TISI HOME TISI LIBRARY TISI Buyer guide Search Thai English
รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
มผช.521/2547 ผลไม้หยี
ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์วันที่ออก
ใบรับรอง
ใบรับรอง
หมดอายุ
1 นาง มารวย จันทร์แจ้ง
575/53 ซ. 10 วัดหนองบัว ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-5521-4423 , 08-1680-6089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
มะยมหยี8 พ.ค. 25517 พ.ค. 2554
2 นาง มารวย จันทร์แจ้ง
575/53 ซ. 10 วัดหนองบัว ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-5521-4423 , 08-1680-6089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
มะม่วงหยี21 ส.ค. 255120 ส.ค. 2554
3 นางเอื้อน เนาว์สุวรรณ
49/1 ม.10 ต.กำโลน อ.ลานสกา นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0-7553-2197
ลูกหยี20 เม.ย. 254819 เม.ย. 2551
4 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสามแยกสามัคคี
67 ถ.เพชรเกษม ม.3 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 0-6036-4326
สับปะรดหยี12 พ.ค. 254811 พ.ค. 2551
5 นางสมร ศรีอินทร์
66/2 ม.2 ต.ย่านรี อ.สามเงา ตาก
โทรศัพท์ 0-1604-0350
มะยมหยี8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
6 นายชรินทร์ นามมงคล
77/9-11 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง ตาก
โทรศัพท์ 0-5551-1830
มะขามหยี8 มิ.ย. 25487 มิ.ย. 2551
7 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้าวโพด
205 ม.2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง ชัยนาท
โทรศัพท์ 0-5641-4785
มะเฟืองหยี29 ก.ค. 254828 ก.ค. 2551
8 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแหลมกระเจา
105 ม.1 ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม นครปฐม
โทรศัพท์ 0-3437-1377
มะม่วงหยี29 ก.ค. 254828 ก.ค. 2551
9 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกันเกราสามัคคี
60/3 ม.16 ต.บ้านพระ อ.เมือง ปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 0-1940-9982, 0-3740-3134
กระท้อนหยี30 พ.ย. 254829 พ.ย. 2551
10 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลตะลุง
81 ม.6 ต.ตะลุง อ.เมือง ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-1665-4461
กระท้อนหยี22 ธ.ค. 254821 ธ.ค. 2551
11 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพชรมงคล
159/2 ม.9 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 0-3269-1918
สับปะรดหยีสี่รส22 ธ.ค. 254821 ธ.ค. 2551
12 กลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านห้วยเปล้า
97 ม.6 ต.ระบำ อ.ลานสัก อุทัยธานี
โทรศัพท์ 0-6211-9562
ฝรั่งหยี20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
13 กลุ่มแม่บ้านดังหมูใต้
72 ถ.สายประกอบ ม.3 ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี สงขลา
โทรศัพท์ 0-7836-9151
ลูกหยีปรุงรส24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
14 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
11 ม.4 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 0-1556-0231
กล้วยหยี31 ก.ค. 254930 ก.ค. 2552
15 นางอนงค์ นันทสูรย์
89/117 ซ.ม.รังสิตการ์เด้นท์วิลล์ ถ.รังสิต-นครนายก ม.4 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
โทรศัพท์ 0-7934-0982
มะขามสามรส6 ก.ย. 25495 ก.ย. 2552
16 กลุ่มแม่บ้านแปรรูปผลไม้
139/3 ม.13 ต.จอมบึง อ.จอมบึง ราชบุรี
โทรศัพท์ 0-6143-1346
มะยมหยี11 ก.ย. 254910 ก.ย. 2552
17 นาย ธาตรี หนูน้อย
18/200 ซ.วัดเวฬุวนาราม ถ.สรงประภา ม.5 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2928-4526
ลูกหยีคลุกน้ำตาล31 ต.ค. 254930 ต.ค. 2552
18 นาง เยาวภา ทัศพงษ์
23 ม.2 ต.สามเรือน อ.เมือง ราชบุรี
โทรศัพท์ 0-3237-8262
ฝรั่งหยี10 พ.ย. 25499 พ.ย. 2552
19 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าดอนไชย
40 ม.6 ต.นาเหลือง อ.เวียงสา น่าน
โทรศัพท์ 08-6881-5320
กระท้อนหยี30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
20 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคู้สลอดสามัคคี
46 ม.9 ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 0-3529-2024
ขนุนหยี30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
21 กลุ่มลูกหยีสามรส
21 ม.1 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ สงขลา
โทรศัพท์ 08-1738-9803
ลูกหยี15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
22 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุญแจ่ม หมู่ที่ 1
72/1 ม.1 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง แพร่
โทรศัพท์ 0-5454-6129
มะขามคลุก23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
23 นางสาว ณิชกานต์ เทียมสี
137 ถ.ลพบุรี-วังม่วง ม.8 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม ลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3649-1298, 08-9080-2491
มะขามคลุก14 ก.พ. 255113 ก.พ. 2554
24 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าร่อน
21/4 ม.6 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 08-9808-6454
กล้วยสี่รส29 ส.ค. 255128 ส.ค. 2554
25 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาน้อยพัฒนา
55 ถ.รัฐบำรุง ม.1 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 0-3262-2207
สับปะรดหยี และสับปะรดหยีแต่งกลิ่นเชอรี6 พ.ย. 25515 พ.ย. 2554
26 นาง สุนันท์ สายชุ่มอินทร์
309/1 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.ระแหง อ.เมือง ตาก
โทรศัพท์ 0-5551-1313 , 08-1786-4309
มะขามหยี10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554

สืบค้นเมื่อ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์: 0 2202 3301-4 โทรสาร: 0 2202 3415
E-mail : thaistan@tisi.go.th
TrueHits