TISI
TISI HOME TISI LIBRARY TISI Buyer guide Search Thai English
รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
มผช.592/2547 กระเป๋าหนังวัว
ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์วันที่ออก
ใบรับรอง
ใบรับรอง
หมดอายุ
1 นาง วลัยพันธ์ จงพลวิเศษ
137/3 ถ.เชียงใหม่-แม่ริม ม.2 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
โทรศัพท์
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กระเป๋าหนังวัว4 ม.ค. 25513 ม.ค. 2554
2 กลุ่มเครื่องหนังบ้านสันกลาง
76/3 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ม.3 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5338-4791,08-1530-2354
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กระเป๋าหนังวัว13 ส.ค. 255212 ส.ค. 2555
3 นาย เสกสรรค์ ศรีชู
101/124 ซ. อิราวดีบายพาส ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต
โทรศัพท์ 0-7635-5728
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
กระเป๋าหนังวัว26 ก.ย. 255025 ก.ย. 2553
4 กลุ่มจำนงค์ศรีเครื่องหนัง
83 ม.1 ต.หลวงเหนือ อ.งาว ลำปาง
โทรศัพท์ 0-5432-9305,08-1595-6626
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
กระเป๋าหนังวัว28 มิ.ย. 255327 มิ.ย. 2556
5 กลุ่มผลิตหนังพีวีซีและผ้า
101 ม.10 ต.พระเหลา อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 08-3128-3346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าหนังวัว23 ก.ย. 255222 ก.ย. 2555
6 นาย นิมิตรชาย ธะนู
194 ม.11 ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4533-9298
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
กระเป๋าหนังวัว4 ก.ค. 25503 ก.ค. 2553
7 กลุ่มอาชีพเครื่องหนังธัญสุดา
19/10 ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย ม.4 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง นนทบุรี
โทรศัพท์ 0-2927-0909
กระเป๋าหนังวัว4 ก.พ. 25483 ก.พ. 2551
8 กลุ่มพุฒสี
280/22 ซ.แพรกษา ถ.แพรกษา ม.1 ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 0-9671-5141
กระเป๋าหนังวัว22 มี.ค. 254821 มี.ค. 2551
9 นางทิพย์วัลย์ แสงอภัย
148 ม.5 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 0-1745-5273
กระเป๋าหนังวัว22 มี.ค. 254821 มี.ค. 2551
10 กลุ่มเครื่องหนังธำรงค์รักษ์
1504 ซ.วัดด่าน 15 ถ.สุขุมวิท ม.9 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 0-9984-5409
กระเป๋าหนังวัว15 ก.ค. 254814 ก.ค. 2551
11 กลุ่มจำนงค์ศรีเครื่องหนัง
31 ม.1 ต.หลวงเหนือ อ.งาว ลำปาง
โทรศัพท์ 0-5432-9305
กระเป๋าหนังวัว29 ก.ค. 254828 ก.ค. 2551
12 กลุ่มอาชีพผลิตกระเป๋าหนังแท้
34/50-51 ม.2 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
โทรศัพท์ 0-2957-0007
กระเป๋าหนังวัว29 ก.ค. 254828 ก.ค. 2551
13 นางสาวสุภาภรณ์ แสงสกล
74 ซ.สีม่วง ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ม.3 ต.บางกร่าง อ.เมือง นนทบุรี
โทรศัพท์ 0-2903-4937
กระเป๋าหนังวัว21 ต.ค. 254820 ต.ค. 2551
14 นายณรงค์ศักดิ์ อินแก้วมูล
50/138 ซ.สามัคคี 44 ถ.สามัคคี ม.1 ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี
โทรศัพท์ 0-2980-0136
กระเป๋าหนังวัว23 พ.ย. 254822 พ.ย. 2551
15 กลุ่มอาชีพผลิตกระเป๋าหนัง
76/3 ซ.บ้านมอญ ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ม.3 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5338-4791, 0-1530-2354
กระเป๋าหนังวัว30 ธ.ค. 254829 ธ.ค. 2551
16 กลุ่มสตรีหัตถกรรมเครื่องหนัง
31/515 ซ.ม.เคหะชุมชนมหาชัย ถ.พระรามที่ 2 ม.4 ต.นาดี อ.เมือง สมุทรสาคร
โทรศัพท์ 0-3483-3482
กระเป๋าหนังวัว20 มี.ค. 254919 มี.ค. 2552
17 กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง พีวีซี และผ้า
78 ม.10 ต.พระเหลา อ.พนา อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-5025-0892
กระเป๋าหนังวัว24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
18 กลุ่มผลิตกระเป๋าหนังผสมผ้าฝ้ายและไหม
294 ม.16 ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-6246-2508
กระเป๋าหนังวัว24 เม.ย. 254923 เม.ย. 2552
19 นางสาววงศ์ศิริ เทพนิมิตร
14/1 ม.5 ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง ราชบุรี
โทรศัพท์ 0-6942-3419
กระเป๋าหนังวัว19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
20 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนังรีไซเคิล
40 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง อุทัยธานี
โทรศัพท์ 0-5652-4553
กระเป๋าหนังวัว16 มิ.ย. 254915 มิ.ย. 2552
21 กลุ่มขวัญเจ้าเอย
1765 ถ.รังสิต-องครักษ์ ม.5 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
โทรศัพท์ 0-2991-7173
กระเป๋าหนังวัว19 มิ.ย. 254918 มิ.ย. 2552
22 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนัง
43/5 ถ.เทศบาล 5 ม.2 ต.บางหลวง อ.เมือง ปทุมธานี
โทรศัพท์ 0-2978-4923
กระเป๋าหนังวัว25 ก.ค. 254924 ก.ค. 2552
23 บริษัท ท๊อปเปอร์ เลเธอร์ จำกัด
75/7 ซ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 18 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2691-3472
กระเป๋าหนังวัว29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
24 นางสมนึก ธรรมมาภรณ์
174/1 ม.8 ต.เมืองคง อ.คง นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4445-9315
กระเป๋าหนังวัว29 ส.ค. 254928 ส.ค. 2552
25 นายหมื่น ดอกสันเทียะ
49/57 ซ.ชัยวัฒน์ 4 ถ.ริมทางรถไฟสายแม่กลอง แขวงบางค้อ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2458-7843
กระเป๋าหนังวัว6 ก.ย. 25495 ก.ย. 2552
26 นายวัฒนา สุตะธรรมวัฒน์
54/1 ม.4 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 0-3454-2477, 0-1440-8833
กระเป๋าหนังวัว14 ก.ย. 254913 ก.ย. 2552
27 นาย มาโนช ปานออ
29/24 ซ.จอมทอง 12 ถ.จอมทอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 08-1646-6673
กระเป๋าหนังวัว27 ธ.ค. 254926 ธ.ค. 2552
28 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสุวรรณนำพา
205 ม.1 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 08-6018-8016
กระเป๋าหนังวัว16 ม.ค. 255015 ม.ค. 2553
29 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราโก้อุตสาหกรรม
1404/1-2 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2249-0240
กระเป๋าหนังวัว22 พ.ย. 254921 พ.ย. 2552
30 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนังบ้านขามพัฒนา
119 ม.9 ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
โทรศัพท์ 08-1060-5831
กระเป๋าหนังวัว30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
31 นาย มาโนช ปานออ
68/2 ซ. จอมทอง 6 ถ.จอมทอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 08-1646-6673
กระเป๋าหนังวัว30 พ.ย. 254929 พ.ย. 2552
32 กลุ่มใบบังแดด
38 ถ.ท่าเรือ - เมืองใหม่ ม.4 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง ภูเก็ต
โทรศัพท์ 08-1087-7908
กระเป๋าหนังวัว15 ธ.ค. 254914 ธ.ค. 2552
33 กลุ่มติ๊กเครื่องหนัง
86 ถ.วิเชตวัฒนา ม.1 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม ลำปาง
โทรศัพท์ 0-5436-9243
กระเป๋าหนังวัว21 ก.พ. 255020 ก.พ. 2553
34 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระเป๋าหนังบ้านบุ่งจิก
161 ม.3 ต.หาดกรวด อ.เมือง อุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 08-5992-3485
กระเป๋าหนังวัว23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
35 นาง อริยา สิทธิสมบัติ
76 ม.7 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5324-2197
กระเป๋าหนังวัว23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
36 นางสาว รัชนี วงษาบุตร
116/234 ม.5 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2971-0578
กระเป๋าหนังวัว23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
37 บริษัท ดินเนอโร จำกัด
25 ซ. ลาดพร้าว 90 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2933-7982
กระเป๋าหนังวัว23 ส.ค. 255022 ส.ค. 2553
38 นาย นิรุธ กิ่งเพชร
66/104 ถ.บางกรวย-จงถนอม ม.3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย นนทบุรี
โทรศัพท์ 0-2447-3367 , 08-1351-7852
กระเป๋าหนังวัว23 ก.ค. 255122 ก.ค. 2554
39 นาง ทิพย์วัลย์ แสงอภัย
148 ม.5 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 08-7940-4237
กระเป๋าหนังวัว28 ส.ค. 255127 ส.ค. 2554
40 กลุ่มอาชีพเครื่องหนังธัญสุดา
19/10 ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย ม.4 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง นนทบุรี
โทรศัพท์ 0-2927-0909
กระเป๋าหนังวัว10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
41 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพกระเป๋าหนังแท้
34/50-51 ซ. จักรสุภา ถ.รังสิต-นครนายก ม.2 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
โทรศัพท์ 0-2957-0007 , 08-6569-5427
กระเป๋าหนังวัว10 พ.ย. 25519 พ.ย. 2554
42 นางสาว สุภาภรณ์ แสงสกล
74 ซ. สีม่วง ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ม.3 ต.บางกร่าง อ.เมือง นนทบุรี
โทรศัพท์ 0-2903-4937
กระเป๋าหนังวัว25 พ.ย. 255124 พ.ย. 2554
43 นาย ณรงค์ อินทรกับจันทร์
75 ม.6 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
โทรศัพท์
กระเป๋าหนังวัว5 ก.พ. 25524 ก.พ. 2555
44 บริษัท ทูดีไซน์ จำกัด
1107 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2314-6080
กระเป๋าหนังวัว9 มี.ค. 25528 มี.ค. 2555
45 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนัง กระเป๋าหนัง
43/5 ถ.เทศบาล5 ม.2 ต.บางหลวง อ.เมือง ปทุมธานี
โทรศัพท์ 0-2978-4923,08-6901-0169
กระเป๋าหนังวัว9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
46 นางสาว วงศ์ศิริ เทพนิมิตร
14/1 ม.5 ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง ราชบุรี
โทรศัพท์ 08-6942-3419
กระเป๋าหนังวัว9 มิ.ย. 25528 มิ.ย. 2555
47 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังตำบลนาดี
31/515 ม.4 ต.นาดี อ.เมือง สมุทรสาคร
โทรศัพท์ 0-8570-1213
กระเป๋าหนังวัว11 ส.ค. 255210 ส.ค. 2555
48 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนังรีไซเคิล
40 ซ.2 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง อุทัยธานี
โทรศัพท์ 0-5697-0240
กระเป๋าหนังวัว28 ก.ย. 255227 ก.ย. 2555
49 นางสาว จริญญา ชัยบุรี
103/6 ม.1 ต.สบสาย อ.สูงเม่น แพร่
โทรศัพท์ 08-4713-5551
กระเป๋าหนังวัว28 ก.ย. 255227 ก.ย. 2555
50 นาย วัฒนา สุตะธรรมวัฒน์
54/1 ม.4 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 08-9695-2041
กระเป๋าหนังวัว3 ธ.ค. 25522 ธ.ค. 2555
51 นาง จัณธนัสถ์ ศิริทัศนาเวช
1765 ซ. รังสิต-นครนายก 64 ถ.รังสิต-นครนายก ม.5 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
โทรศัพท์ 08-4143-4334
กระเป๋าหนังวัว26 ก.พ. 255325 ก.พ. 2556
52 นาง ตวงพร กองไชย
341 ม.2 ต.สำพันตา อ.นาดี ปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 08-6881-0891
กระเป๋าหนังวัว26 ก.พ. 255325 ก.พ. 2556
53 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราโก้อุตสาหกรรม
1404/1-2 ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2249-0240,08-1628-8418
กระเป๋าหนังวัว15 มิ.ย. 255314 มิ.ย. 2556
54 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์เครื่องหนังยือนัง
9/4 ม.4 ต.กาบัง อ.กาบัง ยะลา
โทรศัพท์ 08-5079-5485
กระเป๋าหนังวัว15 มิ.ย. 255314 มิ.ย. 2556
55 นาย หมื่น ดอกสันเทียะ
49/57 ซ. ชัยวัฒน์ 4 ถ.ริมทางรถไฟสายแม่กลอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 08-6317-9748
กระเป๋าหนังวัว15 มิ.ย. 255314 มิ.ย. 2556
56 กลุ่มผลิตกระเป๋าหนังผสมผ้าฝ้ายและไหม
294 ม.16 ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-6624-6250
กระเป๋าหนังวัว15 มิ.ย. 255314 มิ.ย. 2556

สืบค้นเมื่อ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์: 0 2202 3301-4 โทรสาร: 0 2202 3415
E-mail : thaistan@tisi.go.th
TrueHits